• Bloeddruk meten

 • Drie-maandelijkse controles van suikerziekte

 • Hechtingen verwijderen

 • Injecties/vaccinaties geven

 • Oren uitspuiten

 • Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek

 • Urine nakijken

 • Verbandwissellingen

 • Verwijsbrieven of aanvragen voor hulpmiddelen

 • Wratten aanstippen met vloeibaar stikstof

 • Controles bij hart en vaatziekten

 • Controles bij suikerziekte

 • Controles bij COPD

 • Begeleiding bij stoppen met roken