Heeft u een tip of klacht?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. We willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren. Uw klacht kunt u melden door het klachtenformulier in te vullen. U kunt het formulier online invullen of afhalen in de praktijk. Het kan voorkomen dat we u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. We streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen 6 weken af te ronden. Bent u daarna niet tevreden? Komen we er samen niet uit? U kunt dan gebruik maken van de klachtenregeling en een onafhankelijke klachtenfunctionaris van DOKh. Als ook dit niet leidt tot een oplossing dan kan het geschil worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie. Deze geeft, binnen 6 maanden, een bindend oordeel. Bij onze assistente kunt u een folder met nadere informatie over de procedure opvragen. Hier vindt u ook nadere informatie over klachten en geschillen.

Vul het formulier in of neem contact op met de praktijk.